Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 11 เมษายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 274
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการมหกรรมกีฬาสัมพันธ์ระดับตำบล ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๙ 29 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 404
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านไอซีทีโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม รุ่นที่ ๓ 29 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 371
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 29 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 324
เรื่อง ขอความร่วมมือในการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ ๖ 29 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 287
เรื่อง การประกวดดนตรีไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภาคใต้ประจำปี ๒๕๕๙ 29 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 335
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 28 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 224
เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าชายเลน ๘๔๐,๐๐๐ กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 28 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 240
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อประเภทอินโฟกราฟิกส์ 28 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 174
เรื่อง ขเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมอุดมศึกษา 28 มีนาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 199