Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพถ่ายฯ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 03 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 283
เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมการบันทึงในกองลูกเสือของสมาคมสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทย 03 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 339
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานพิธีวันระลึกครบรอบวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒน์ศักดิ์ กรมกลวงราชบุรีดิเรกฤทธฺ์ พระบิดาแห่งกหมายไทย "วันรพี" ประจำปี 2559 02 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 277
เรื่อง โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2559 02 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 321
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน 02 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 277
เรื่อง การประกวดร้องเพลงวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 02 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 261
เรื่อง การรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการเลิมพระเกียรติ 02 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 281
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 26 กรกฎาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 293
เรื่อง ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) การประชุม acd summit ครั้งที่ 2 26 กรกฎาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 371
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ ๔ 26 กรกฎาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 321