Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 08 กุมภาพันธ์ 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 249
เรื่อง โครงการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 08 กุมภาพันธ์ 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 250
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯ ของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ 08 กุมภาพันธ์ 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 287
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์การบริจาคสิ่งของเพื่อบรรจุถุงยังชีพสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ รอบ ๒ 08 กุมภาพันธ์ 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 225
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและประวัติตำแหน่งทางวิชาการ (รศ./ผศ./ดร.) 18 มกราคม 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 301
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกครู-อาจารย์ดีเด่น บุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนักศึกษาดีเด่น 18 มกราคม 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 220
เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 10 มกราคม 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 240
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานวันครู ครั้งที่ ๖๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 10 มกราคม 2560 โรสรินทร์ แมเราะ 281
เรื่อง โครงการจังหวัดนราธิวาสเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 28 ธันวาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 245
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนของรางวัลในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ 28 ธันวาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 268