Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ 25 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 256
เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 19 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 223
เรื่อง ขอเชิญคณะครูและนักเรียนร่วมงาน 19 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 158
เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 19 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 267
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมส่งผลงานโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม 19 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 223
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดเครื่องมือ- อุปกรณ์ิ สำหรับเจิมในพิธีไหว้ครู 15 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 288
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน 15 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 234
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมแข่งขันโครงงาน "กล้าใหม่ สร้างสรรค์ชุมชน ในโครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู้ ปี 2559 15 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 259
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นิสิตนักศึกษาเสนอประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ด้านนันทนาการ ประจำปี 2559 11 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 208
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดหนังสั้นเงินทองต้องวางแผน ในหัวข้อ มนุษย์เงินออม 11 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 236