Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เร่ื่อง ขอเชิญชวนร่วมโครงการชินะสาสมาธิ 09 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 256
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล และส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันในรายการสร้างชาติ ปี 2 ผู้ว่าฯ หน้าใหม่ 09 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 283
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดศิลปกรรม 09 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 226
เรื่อง สำรวจบุคลากรร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 289
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขอบหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 327
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 292
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่ ใฝ่รู่ ปี 2559 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 334
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพและแสดงภาพวาด ของดีบ้านชัน 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 295
เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ 06 กันยายน 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 248
เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2559 25 สิงหาคม 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 362