Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me
กรอง
แสดง # 
หัวข้อข่าว เผยแพร่ โพสต์โดย อ่าน
เรื่อง การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๙ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 259
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลการจัดกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 222
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาและการให้ทุนการศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 248
เรื่อง แจ้งมารดาของอาจารย์สับรี สะนอ ถึงแก่กรรม 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 297
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริจาคเงินทุนจัดหาทุนซื้อรถเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ 17 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 244
เร่ื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการซื้อบัตรมวยการกุศล 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 314
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ ๖ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 225
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญ 15 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 236
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครการประกวดตราสัญลักษณ์ คำขวัญ และตุ๊กตาสัญลักษณ์ ( MASCOT) ของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง 11 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 269
เรื่อง รายงานการประชุมหารือปัญหาสิทธิของบุคคลที่ีมีอาการตาบอดสี 09 กุมภาพันธ์ 2559 โรสรินทร์ แมเราะ 284